Giriş | Kayıt Ol
Kullanıcı Adı :

Şifre :


GİT
 

  Ara Arşiv

Etkinlik Ajandası

<- Eylül 2015 ->
P
S
Ç
P
C
Ct
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Anket


 
Ana Sayfa > >
Türk Demokrasi Vakfı

SİVİL TOPLUM DERGİSİ
YIL : 3 SAYI : 9 / OCAK - MART 2005

Adres: Ahmet Rasim Sok. No:27 06550 Çankaya - Ankara
Tel: 0312 438 67 44438 83 46
Faks: 0312 440 91 06
Web: www.demokrasivakfi.org.tr
E-posta: tdv@demokrasivakfi.org.tr
Üye sayısı: 75

 
 
Bu yazı 27102 defa okunmuştur.

Türk Demokrasi Vakfı, 20 Şubat 1987'de bir gurup siyasetçi, iş adamı, akademisyen ve gazeteci tarafından kâr gütmeyen bir sivil toplum örgütü olarak kurulmuştur. Önümüzdeki ay 18. yaşını kutlayacak olan vakıf, temel hak ve hürriyetler içinde insan kişiliğinin serbestçe geliştirilmesini sağlamak için istikrarlı bir demokrasinin yaratılmasına yardımcı olmaya çalışmaktadır. Amacı, demokrasiyi, sistem olmasının ötesinde, yurt çapında bir kültür ve yaşam şekli haline getirmektir. Bu bağlamda; serbest piyasa ekonomisinin büyümesine ve yerleşmesine, demokratik değer ve kurumların gelişmesine, demokratik düşünce ve ideallerin Türkiye ile yurt dışında bütün insanlık için ortak ideal ve hayat tarzı haline gelebilmesine katkıda bulunmaya çalışmaktadır. Türk Demokrasi Vakfı’nın genel olarak amaçları şunlardır:

Türk demokrasisinin dünü, bugünü ve geleceği üzerine araştırmalar yapmak ve yapılan araştırmaları desteklemek, demokrasi eğitimi planlaması yapmak veya yapılanları desteklemek ve bu planlara uygun olarak (ilk, orta ve yüksek öğretimde) eğitim ve yöneltme programları oluşturmak, demokrasi eğitimi programı çerçevesinde gençler ve yetişkinler için seminer, sempozyum, panel, açık oturum, konferans vb. toplantılar düzenlemek, amaçlarına uygun her türlü kitap ve dergi yayını yapmak ve yapılanları desteklemek, sağlıklı ve istikrarlı bir demokrasiye temel olarak Türkiye'de demokratik değerler sisteminin gelişmesi ve korunmasına gayret etmek, amaçları doğrultusunda yurt içinde ve dışındaki benzer amaçlı kurum ve kuruluşlarla iş birliği yapmak, Türk ve yabancı vakıf, dernek, kamusal ve özel kuruluş ve üniversitelerle ilişki kurmak ve ortak programlar düzenlemek, demokratik değerler, insan hakları ve serbest piyasa ekonomisine özel önem vererek yurttaşlık eğitimi ve insanî unsurların geliştirilmesine yönelik projeler hazırlamak. Türk Demokrasi Vakfı’nın İstanbul’da bir şubesi ve İzmir’de de bir temsilciliği bulunmaktadır. TDV ayrıca; MEB Talim Terbiye Kurulu denetiminde faaliyet gösteren Yurttaşlık Eğitimi Komitesi, İnsan Hakları Eğitimi On Yılı Ulusal Komitesi, İnsan Hakları Danışma Kurulu ve Ankara İnsan Hakları İl Kurulu’nun daimî üyesidir.


Türkiye’de Demokrasi Konusunun Durumu ve Çözümleri

Türkiye son yıllarda toplumsal, siyasî ve ekonomik alanda büyük ve hızlı bir gelişme süreci içine girmiştir. Bu süreç içinde sivil toplum bilincinin de yaygınlaşmaya başladığı gözlemlenmektedir. Ülkemizin çağdaş ve uygar bir ülke düzeyine erişmesi doğrultusunda en önemli aşama, demokrasi ve insan hakları konularında Avrupa ya da gelişmiş batı ülkelerinin değerlerinin özümsenmesiyle gerçekleşecektir. Bu noktada ilerleme kaydedebilmek için sivil toplum ve hükümet daha fazla ortak çalışma yürütmelidir. Nitekim AB üyeliği sürecine girilmesi bu girişimleri tetiklemiştir. 17 Aralık 2004’deki karar, Türkiye’nin demokrasi yolunda ciddî adımlar attığının önemli bir kanıtıdır. Avrupa Birliği Komisyonu tarafından yayınlanan 2004 yılı ilerleme raporunda yer alan demokrasi ve hukukun üstünlüğü kriterlerine yönelik olumlu değerlendirmeler de sevindiricidir. Bütün bunlara rağmen, Türkiye’nin halen demokrasi alanında kat edecek çok yolu olduğuna inanıyoruz. Bu yolda toplumun aynası olması gereken sivil toplum kuruluşları önemli bir rol üstleneceklerdir.

Demokratik hareketlerin üstlendiği temel ve en önemli görev; eşit vatandaşlık, özgür düşünce ve bireyin insan haklarını güvence altına almaktır. Bu bağlamda Türkiye’nin halen sorunları vardır. Bu sorunların giderilmesi için büyük çapta bilinçlendirme çalışmaları gerekmektedir. Mevcut yasalar eşitliği ve özgürlüğü savunurken, bu yasaların ne anlama geldiği toplum tarafından bilinmemektedir. Örneğin, İnsan Hakları İl ve İlçe Kurulları’na yapılan insan hakları ihlâline ilişkin ihbarların sayısı, bazı bölgelerde yılda beşi geçmemektedir. Öyle ki, bu kurullardaki bazı üyeler bile tam anlamıyla insan hakları konusuna hakim değildirler. Bu noktada hem hükümete, hem de sivil toplum kuruluşlarına önemli görevler düşmektedir. Sivil toplum kuruluşları, projeler hazırlayarak hükümetin çeşitli organlarını geliştirmeye yönelik çalışmalar yapmalıdırlar. Hükümet de imkânları oranında bu projelere destek vermelidir. Sivil toplum tarafından hazırlanacak projeler, siyasî düzeyi geliştirme ve katılımı artırma gibi etkilere sahip olmalıdır.


Türk Demokrasi Vakfı’nın Misyonu, Vizyonu ve Değerleri

TDV ilk günden itibaren Türk siyasî hayatının en hassas konularını sürekli gündeminde tutmuş, bu konuların nesnel ve çoğulcu bir platformda tartışılmasını sağlamıştır. Demokratlık ve çoğulculuk, Türk Demokrasi Vakfı’nın ana ilkelerini oluşturmaktadır. Toplantılarımızda  Türkiye’deki mevcut siyasî partilerin lider, yönetici ve temsilcilerinin hemen hepsi söz almışlardır. Demokrasi, insan hakları, hukuk devleti, vatandaşlık, çoğulcu katılımcı demokratik sistemler, seçim sistemleri, barajlar, temsilî sistem, başkanlık sistemi, etnik sorunlar, örgütlenme ve ifade özgürlüğü, siyasî parti kanunları, mahallî idareler, siyasî ve sosyal reformlar, anayasa değişiklikleri, siyasî etik ve uluslararası ilişkiler Türk Demokrasi Vakfı’nın öncelikle ele aldığı konular olmuştur.


Gerçekleştirilen ve Hedeflenen Projeler

Türkiye’nin Avrupa Birliği’ne girmesi ile karşılaşacağı etkiler, zorunluluklar ve kazanımlar projesi, Avrupa Birliği tarafından desteklenmiştir. Bu çalışma, Aralık 2002–Haziran 2004 tarihleri arasında, Türkiye genelinde 7 coğrafî bölgeyi de kapsayacak şekilde, özel olarak seçilen 8 meslek gurubunun her birinden 35’er kişi olmak üzere toplam 280 kişiye uygulanmış bir eğitim projesidir. Bu proje dahilinde yerli ve yabancı uzmanlar tarafından Avrupa Birliği’ne ilişkin temel bilgiler, Ankara merkezli olarak 6 gün ve 7 coğrafî bölgeyi temsilen Erzurum, Diyarbakır, Adana, Samsun, İzmir, İstanbul ve Ankara merkezli olarak da 2 gün süre ile katılımcılara aktarılmıştır. Eğitim aracı olarak; kitap, cd, broşür, el ilânı, poster ve buklet kullanılmıştır. Projenin bütçesi yaklaşık olarak 625.000 Euro’dur.

Demokrasi ve İnsan Hakları Eğitimi Projesi, Ağustos 1998–Şubat 2000 tarihleri arasında uygulanmış ve Avrupa Birliği tarafından desteklenmiştir. Türkiye’nin 27 ilinde 2 gün süreli 100 kurs düzenlenerek toplam 2000 kişiye demokrasi ilkeleri ve insan hakları konularında eğitim verilmiştir. Söz konusu proje; Yüksek Öğretim Kurulu, üniversiteler ve Millî Eğitim Bakanlığı’nın iş birliği ile yürütülmüştür. Yaklaşık 325.000 Euro bütçeli bir projedir.

Türk Demokrasi Vakfı düzenli olarak her sene; demokrasi, insan hakları, yurttaşlık, hukuk devleti, serbest piyasa ekonomisi, kobiler, yerel yönetimler, sivil toplum, kadınlar ve gençlik  konularında çeşitli faaliyetler düzenlemektedir: Cumartesi Konferansları, Cumartesi Atölye Kahvaltıları  (İstanbul Şubesi’nde), Anadolu Konferansları (Anadolu üniversitelerinde), Muhtarlara İnsan Hakları Eğitimi, Demokrasi Kuşağı Gençlik Platformu Faaliyetleri, Demokrasi Toplantıları (Yemekli, İstanbul ve Ankara’da), Gençlik Meclisi Projesi (TBMM ile), İslam Dünyası Demokratları Konferansı (Uluslararası, İstanbul’da), Örgütlenme Özgürlüğü Önündeki Engeller (İstanbul, Ankara ve Diyarbakır’da), Rus-Türk Araştırma Merkezi Faaliyetleri, Info-Right Projesi, İşkur Aktif İş Gücü Danışmanlığı Eğitim Projesi (AB, İşkur ve GESAV), Demokrasi ve Türk Siyaseti: “Bilinçli Birey” Sertifika Eğitim Programı, Demokrasi Ödülleri (2004-2005), Meslek Kuruluşları Seminerleri (2005, 7 coğrafî bölgede), Siyaset Bilimi Eğitimi (2005, Ankara ve Diyarbakır Siyasî Parti Teşkilâtlarına), Türk Demokrasi Vakfı Diyarbakır Şubesi Faaliyetleri (2005).


Yayınlar

Vakıf bünyesinde bugüne kadar 62 yayın yapılmıştır. Geçtiğimiz yıl yaptığımız yayınlardan bazıları şunlardır:  “Demokrasi Konferansları”, TDV; “Türk Basınında Demokrasi ve İnsan Hakları”, Prof. Dr. Ergun Özbudun; “Demokrasi Ve Türk Siyaseti: Bilinçli Birey Eğitimi”, Ö.F. Gençkaya-S. Selçuk-K. Cangızbay-B. Doğu-B. Oran.


Ana Sayfa  |  S.S.S  |  Site Haritası  |  Kullanım Şartları  |  İletişim
Copyright © Edam, 2006. Tüm Hakları Saklıdır.